За нас

Любомир Мишев се занимава със събиране и търговия на билки в един от най-богатите на растителни видове региони – местността Ржана, обособен дял от Западна Стара Планина. Регистриран е като билкозаготвител от РИОВС – Враца и има пункт за изкупуване и сушене на билки в с. Игнатица, област Мездра. Има над 20-гогодишен опит в изкупуването и съхранението на билки и гъби.

 

През 2008г. стартира култивирането на мурсалски чай в Ржана Планина. Закупува 6000 корена разсад от сертифицирания производител Любен Ушев от гр. Смолян –  носител  на престижни международни награди за добри екологични практики, като „Зелена ябълка“, „Зелен герой на планетата“,  и др. С неговото любезно съдействие избира подходящо място за бъдещата плантация и получава насоки за отглеждането му. Засажда го на 800 м. надморска височина, в чиста планинска местност, на варовита почва. Част от закупеният разсад засажда и високо в планината, на 1411 м. надморска височина. Надеждите му да пренесе изчезващия вид в нова местност, която в бъдеще да се превърне в негово естествено находище се оправдават частично и днес в планината могат да се открият оцелели по естествен път стръкчета мурсалски чай.

 

След успешното отглеждане на мурсалски чай, през 2013г. Любомир Мишев се насочва и към производството на разсад за мурсалки чай. Посадъчния материал е с високо качество, отгледан по екологично чист начин в близка до естествената му среда.

 

Любомир Мишев притежава:

– протокол за култивиран разсад на Мурсалски чай (Sideris Skardika) със сертификационен номер NoКПД-09-175/12.02.2008г., издаден от РИОВС- Смолян, от производител Любен Ушев.

– заявление No94.Л-93/18.11.2010 за събрани билки от култивирани лечебни растения: Пирински/Мурсалски чай, 6000 корена.

 

Култивирания в Ржана Планина мурсалски чай има идентични свойства с култивирания в плантациите в Смолян и Триград.

 

Местността Ржана е богата на разнообразни растителни видове и лечебни растения. В нея се срещат богати находища на синя горска тинтява, жълт кантарион, шапиче, мащерка, черна, синя и червена боровинка, петнист салеп, кръвен здравец и много други.

 

Любомир Мишев осъществява изкупуване на билки от региона чрез билко-събирателния пункт в село Игнатица, общ. Мездра. Също така организира и бригади от събирачи на билки, които транспортира до планината и изкупува събраните количества на място. По този начин се подсигурява правилната беритба на лечебните растения, с грижа за околната среда, както и най-високо качество на сушене и съхранение на билките.